DỰ ÁN

47 Ỷ LAN- TÂN PHÚ

1 THANG MÁY 1000KG, 4 STOP, 30M/P