DỰ ÁN

VNPT TÂN BÌNH

2 THANG MÁY 9 STOP,630KG, 90M/P ĐIỀU KHIỂN ĐÔI