DỰ ÁN

TRUNG TÂM TM ITC – ĐỒNG XOÀI, 4 thang cuốn Nippon