DỰ ÁN

Sổ xố Khánh Hoà, 2 thang máy Nippon, 6 stop